กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสต์ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือส่งมอบต้นแบบ ตู้จัดเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง ให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย พลตรีหญิง จริยาณาฏ เกวี ที่ปรึกษาศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณสมยศ วัชรสกุลเดช นายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือและคณะทำงานของสมาคมฯ ร่วมตรวจสอบความพร้อมของตู้เก็บตัวอย่างสำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วย รวมทั้งมีการมอบ Face shield ให้กับบุคลาการทางการแพทย์ได้ใช้ในการปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัยของการแพร่ระบาด

สำหรับตู้เก็บตัวอย่างนี้ ดำเนินการออกแบบและผลิตโดยความร่วมมือจากเครือข่ายสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงพยาบาลมีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่เพียงพอ โดยจะมีการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการต่อไป

 12,789 total views,  128 views today