ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 5 (วุฒิ ม.6) และ รับตรง  รอบ 3 (วุฒิ ปวช. / ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

📣📣ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 5 (วุฒิ ม.6) และ รับตรง  รอบ 3 (วุฒิ ปวช. / ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

👉 👉 ตรวจสอบรายชื่อ

รอบ TCAS 5 👉 http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/T5-63-Interview.pdf

รับตรง รอบ 3 👉 http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/63-AdmisR3-Interview.pdf

👉👉ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสาร (ปพ.1) ผ่านทางอีเมล์ ard.eng@rmutp.ac.th ภายใน 26 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.rmutp.ac.th/เตรียมรับสมัครนักศึกษา2563

 1,812 total views,  1 views today