ข่าวสาร

14 พฤษภาคม 2563 วันอัฏฐมีบูชา

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

👇🏻วันนี้ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นวันอัฏฐมีบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563 คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) เจ้ามัลลกษัตริย์ ผู้ครองนครกุสินารา ได้ทำพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ มกุฏพันธนเจดีย์ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ของเมืองกุสินารา

👉🏻ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ หรือเดือน 6 ของไทยพุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาขึ้น โดยการประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลอง เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ เรียกว่า อัฏฐมีบูชา ซึ่ง อัฏฐะ แปลว่า 8 ในประเทศไทยมักมีธรรมเนียมปฏิบัติ รักษาศีล สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีเวียนเทียนคล้ายวันวิสาขบูชา นอกจากนี้ยังคงมีกิจกรรมถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองในบางวัด

📍มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมตั้งจิตอธิษฐาน “คิดดี ทำดี พูดดี” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลทั่วกัน และขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ประวัติวันอัฏฐมีบูชา ได้ที่ (คลิก) https://youtu.be/jQ5hrJMlWHI

🙏🏻และขอเชิญร่วมสวดมนต์ภาวนา นั่งสมาธิออนไลน์ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (เวลา) เวลา 18:00 น. ถ่ายทอดสดจากอุโบสถวัดธรรมมงคล เถาบุญญานนท์วิหาร สุขุมวิท 101 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โดยสามารถรับชมได้ที่ช่อง YouTube : SAMATHI CHANNEL (คลิก)https://www.youtube.com/channel/UCfei0LIRKI2gx-mgJ7qdR0w

 267 total views,  1 views today