ข่าวประชาสัมพันธ์

11-rmutp1

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ RMUTP ROBOCON 2016 ในงาน 11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี….เพื่อสังคม  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชม และร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับผู้แข่งขันได้ ณ ศูนย์พาณิชยการพระนคร วันที่ 17 – 18 มกราคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการแข่งขัน

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ

 

 

Loading