ข่าวสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ขอเชิญอบรม ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ขอเชิญอบรม ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 (5 วัน) ณ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้นซ์ จ.เพชรบูรณ์ ค่าลงทะเบียน : 6,400-6,900 บาท 

ใบสมัครและรายละเอียด

 84 total views,  1 views today