ข่าวสาร

เชิญอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ่อยคำสำนวนในหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม รุ่นที่ 4-รุ่นที่ 8

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2566           ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566    ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566         ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566           ณโรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2566           ณโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ มือถือ/ ID Line: 0994469266 E-mail: thailocalsu@hotmail.com คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/D Line : 0908867372 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Website : www.suas.su.ac.th

Loading