ข่าวสาร

วช. เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 ( I-New Gen Award 2024) ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ใน 5 กลุ่มเรื่องการประกวด ดังนี้
1. การเกษตร
2. อาหาร
3. สุขภาพและการแพทย์
4. พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
5. การท่องเที่ยว
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ ได้ที่ https://rb.gy/ikvkz
และดาวน์โหลดเอกสาร https://sites.google.com/…/1J…/edit…
และเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่เว็บไซต์ https://nriis.go.th/

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566

Facebook : Thailand New Gen Inventors Award

อาจเป็นกราฟิกรูป 1 คน และ ข้อความ

Loading