โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน […]

Loading

ผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประการรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารและผลสอบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ […]

Loading