ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

Loading

ลำดับการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 […]

Loading

กิจกรรมงานเขมาวิชาการ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมออกบูท จัดโครงการแนะแนวการศึกษา […]

Loading

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ RMUTP […]

Loading