โครงการอบรมการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารควบคุม

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการอบรมการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารควบคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารควบคุม ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า […]

Loading

ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา […]

Loading

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ ตั้งแต่วันที่ […]

Loading

โครงการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์ธรรมชาติ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการได้จัดตั้งขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ […]

Loading

วิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท – คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท – คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.วิโรจน์ […]

Loading

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนายนฤดล กล้วยน้อย นายเพิ่มพล […]

Loading

The 59th Bangkok Gems Jewelry Fair 2017

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

นายวิเชียร มหาวัน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

Loading