กำหนดวันและเวลาการตรวจความเรียบร้อยและรับบัตรเข้าห้องสอบ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งเรื่องกำหนดวันและเวลาการตรวจความเรียบร้อยระเบียบการแต่งกาย และรับบัตรเข้าห้องสอบ

Loading

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน […]

Loading

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่รวมกับค่าลงทะเบียน เป็นค่ากิจกรรมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา […]

Loading

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ จํานวน 2 ชุด ตามเว็บไซต์ […]

Loading

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปี 59

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี […]

Loading