วิศวะ ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  11,710 total views,  116 views today

 11,710 total views,  116 views today

ทีมหุ่นยนต์ BrainStorm สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ผ่านรอบคัดเลือก 16 ทีม การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  48,135 total views,  117 views today

 48,135 total views,  117 views today