แข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร […]

 2,227 total views,  107 views today

กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

 7,022 total views,  108 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

 8,291 total views,  108 views today

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) […]

 13,366 total views,  108 views today

โครงการ upskill & reskill เสริมสร้างทักษะอาชีพ สำหรับกำลังคนของประเทศให้เปลี่ยนทันโลก

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับบริษัทเอลเมอร์ อินทริเกรชั่นจำกัด จัดโครงการภายใต้ชื่อโครงการ upskill […]

 14,882 total views,  107 views today