โครงการหนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งภาคการศึกษา […]

 1,056 total views,  2 views today

กิจกรรมงานเขมาวิชาการ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมออกบูท จัดโครงการแนะแนวการศึกษา […]

 1,338 total views,  1 views today

พระนครเหนือสานสัมพันธ์ สังสรรค์ วันปีใหม่ 2559

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ได้จัดงาน […]

 1,720 total views,  1 views today