ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ Extheme @Brainstorm เข้ารอบ 32 ทีม

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทีมนักศึกษาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พาทีมหุ่นยนต์ Extheme […]

 1,700 total views