ตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสยาม

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานสื่อสารองค์กรและงานแนะแนวคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ออกแนะแนวหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ใน […]

Loading

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบทุนจากสำนักงาน กสทช.

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมด้วยผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ […]

Loading

งานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี […]

Loading

โครงการศึกษาหลักการเบื้องต้นแห่งดุริยะศิลป์ไทย ครั้งที่ 6

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมโครงการศึกษาหลักการเบื้องต้นแห่งดุริยะศิลป์ไทย […]

Loading