คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล […]

 245 total views

ประกวดสื่อแอนิเมชัน “Bilibili UP NEXT Animator Award 2021” ภายใต้หัวข้อ “วาไรตี้ (ความหลากหลายที่ไม่จำกัดประเภท)”

Posted Posted in ข่าวสาร

Bilibili ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อแอนิเมชัน “Bilibili […]

 316 total views,  1 views today

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Posted Posted in ข่าวสาร

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ […]

 496 total views

ประกวดโครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox”

Posted Posted in ข่าวสาร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง […]

 508 total views,  1 views today

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัย ในปี 2564

Posted Posted in ข่าวสาร

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัย ในปี 2564 ในระบบ […]

 725 total views,  1 views today

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญส่งผลงานเข้ารร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญส่งผลงานเข้ารร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี […]

 732 total views

ประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษ “Thailand Paper-folding Airplane Competition 2021”

Posted Posted in ข่าวสาร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ขอเชิญผู้สนใจ […]

 703 total views

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า”

Posted Posted in ข่าวสาร

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากขึ้น […]

 1,170 total views,  1 views today