ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ESTACON 2023

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ESTACON 2023 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ […]

 8 total views

กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

Posted Posted in ข่าวสาร

รายละเอียดการรับสมัครเคลิกที่นี่ สมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com  13 total views

 13 total views

หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น8

Posted Posted in ข่าวสาร

หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise […]

 15 total views

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขยายเวลาส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022)

Posted Posted in ข่าวสาร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ภายใต้ชื่อ รางวัลคุณธรรม […]

 14 total views

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 : 2nd NIC NIDA Conference,2023

Posted Posted in ข่าวสาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมลงทะเบียน งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 […]

 19 total views