มทร.พระนคร ร่วมกับ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด (CHANGE2561) ต้อนรับเปิดเทอมด้วยกิจกรรม พี่อ้อย พี่ฉอด On Zoom

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด […]

 28 total views,  2 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/2563 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) […]

 14 total views

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ […]

 65 total views,  1 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 10/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 10/2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

 34 total views

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน […]

 66 total views,  2 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

 56 total views,  1 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา […]

 72 total views

ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ […]

 64 total views,  1 views today

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำแหน่งทางอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาการ ประกาศรับสมัคร สมัครผ่านเว็บไซต์ […]

 82 total views