ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Posted Posted in ข่าวสาร

สมาคมศิษย์เก่ามทร.พระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร […]

 8 total views,  1 views today

สำนักงานประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

Posted Posted in ข่าวสาร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน […]

 10 total views,  1 views today

บริษัทเยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ ชุดครุภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร

Posted Posted in ข่าวสาร

บริษัทเยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ ชุดครุภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร […]

 13 total views,  1 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์”

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์” ในวันที่ […]

 12 total views,  2 views today

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมดิจิทัลไทย (DUGA)

Posted Posted in ข่าวสาร

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพจัดงาน […]

 36 total views,  3 views today

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เปิดห้องเรียนออนไลน์ IAD Class ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่

Posted Posted in ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เปิดห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform […]

 22 total views

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ *`**ฟรี**`*

Posted Posted in ข่าวสาร

หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร   จัดโครงการปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ *`**ฟรี**`* […]

 24 total views

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน ตอบแบบสำรวจเพื่อสำรวจจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอความร่วมมือ #dekRMUTP ทุกคน ตอบแบบสำรวจเพื่อสำรวจจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 / ได้ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านระบบต่าง ๆ […]

 23 total views

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ […]

 21 total views