สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

Posted Posted in ข่าวสาร

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 […]

Loading

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ

Posted Posted in ข่าวสาร

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – […]

Loading

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ […]

Loading

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ปลดล็อกความสำเร็จด้วยการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน”

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอเชิญผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ […]

Loading

โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มทร.อีสาน รุ่นที่ 5

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

Loading

ปขมท. เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ จำนวน 2 โครงการ

Posted Posted in ข่าวสาร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไป […]

Loading

สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน เปิดรับสมัครบุคคล ประจำปี 2567

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 […]

Loading

ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024

Posted Posted in ข่าวสาร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม Thailand Research […]

Loading

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 จำนวน […]

Loading