มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564

Posted Posted in ข่าวสาร

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564 เรื่อง “การบ่มเพราะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก” […]

 128 total views,  128 views today

ม.ศิลปากร เปิดอบรม “ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C” ซึ่งเปิดสอนออนไลน์

Posted Posted in ข่าวสาร

ม.ศิลปากร เปิดอบรม “ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C” ซึ่งเปิดสอนออนไลน์ให้ทุกคน […]

 133 total views,  133 views today

การแข่งขันเกมออนไลน์ HDF Cyber Wiz เกมล่าท้าจริง

Posted Posted in ข่าวสาร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันเกมออนไลน์บนเว็บบราวเซอร์ “HDF Cyber […]

 200 total views,  106 views today

ค้นหาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ สร้างไอเดียต่อยอดธุรกิจกับ True 5G

Posted Posted in ข่าวสาร

ค้นหาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ สร้างไอเดียต่อยอดธุรกิจกับ True 5G เพื่อตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพของธุรกิจเเละคุณภาพของคนไทยใน […]

 202 total views,  113 views today

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร The Interdisciplinary Research Review (IRR)

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร The Interdisciplinary Research […]

 158 total views,  33 views today

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดอบรมหลักสูตร Cybersecurity พัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Posted Posted in ข่าวสาร

หลักสูตร Cybersecurity พัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กำหนดการอบรม เวลา […]

 206 total views,  50 views today

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมบริการวิชาการจากคณะ ICT มหิดล หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone Video Production” รุ่นที่ 2 (ออนไลน์)

Posted Posted in ข่าวสาร

หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone Video Production” […]

 293 total views,  69 views today