สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน

Posted Posted in ข่าวสาร

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ […]

 685 total views

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

Posted Posted in ข่าวสาร

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) JseaOrtho: […]

 326 total views,  2 views today

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “อัพเดท! กฎหมายความปลอดภัยใหม่ ที่วิศวกรควรรู้” ฟรี

Posted Posted in ข่าวสาร

สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม  กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ภายใต้โครงการสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง […]

 315 total views,  1 views today

สกสว. ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่”

Posted Posted in ข่าวสาร

สกสว. ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่” พบกับนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง […]

 309 total views

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

Posted Posted in ข่าวสาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี […]

 585 total views,  1 views today

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์

Posted Posted in ข่าวสาร

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Active […]

 529 total views

ประกวดออกแบบและวาดภาพกราฟฟิก หัวข้อ “SAMSUNG BETTER NORMAL” อยู่บ้านให้ดีกว่าแบบครบ ๆ ทั้งสุขภาพดี บันเทิงเด็ด เซอร์วิสครบด้าน

Posted Posted in ข่าวสาร

Samsung ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและวาดภาพกราฟฟิกด้วยโปรแกรม illustrator หรือ […]

 517 total views

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Posted Posted in ข่าวสาร

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น […]

 317 total views

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ฟรี

Posted Posted in ข่าวสาร

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากขึ้น […]

 427 total views

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การระบายอากาศ เพื่อให้ปลอดภัยจาก COVID และ สุขภาพดี” ฟรี

Posted Posted in ข่าวสาร

สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม  กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ภายใต้โครงการสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง […]

 401 total views,  1 views today