ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 (SDNC 2024)

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ […]

Loading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ […]

Loading

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครขอรับทุนวิจัย “โครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม”

Posted Posted in ข่าวสาร

ชิญชวนสมัครขอรับทุนวิจัย “โครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2567 รับเงินสูงสุด […]

Loading

มูลนิธิคนตาบอดไทย ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ”

Posted Posted in ข่าวสาร

มูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ “ทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน […]

Loading

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

Posted Posted in ข่าวสาร

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล Journal of Engineering […]

Loading

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567

Posted Posted in ข่าวสาร

ด้วยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการวิจัยเป็นเวที ให้คณาจารย์ […]

Loading

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอเชิญร่วม #การส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16 […]

Loading

ขอเชิญรับชมสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

Posted Posted in ข่าวสาร

สื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในการป้องกันการต่อต้านการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.   >> Click เพื่อรับชม […]

Loading