คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ 1/2563 […]

 336 total views

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” […]

 250 total views

คณะศิลปศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 […]

 258 total views

ประกาศแจ้งนักศึกษา : มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในวิกฤตโควิด-19

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศแจ้งนักศึกษา : มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในวิกฤตโควิด-19 หากนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าจัดการศึกษา และเงินสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ต […]

 2,324 total views

FACE SHIELD 👨🏻‍⚕️

Posted Posted in ข่าวสาร

ประชาชนเริ่มรู้จัก FACE SHIELD 👨🏻‍⚕️และสวมใส่กันมากขึ้น แต่อาจมีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อน เพราะเราอาจมองว่าเป็นแฟชั่น […]

 369 total views