สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential

Posted Posted in ข่าวสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี […]

Loading

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงานการประกวดเรียงความ

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป […]

Loading

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 11 

Posted Posted in ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ […]

Loading

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี

Posted Posted in ข่าวสาร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยังยืนในยุคดิจิทัล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี […]

Loading

แบบสำรวจนักศึกษา มทร.พระนคร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงงานถนนกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ ทำแบบสำรวจ shorturl.asia/rDCRX เพื่อหาทางดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

Loading

การเบิกค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ในกรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอความร่วมมือนักศึกษา มทร.พระนคร ทุกคนทุกชั้นปี รายงานภาวะสุขภาพของนักศึกษา เราจะผ่านวิกฤตโควิด […]

Loading