กีฬาสามัคคี บุคลากรพระนครเหนือ ประจำปี 2562

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี บุคลากรพระนครเหนือ ประจำปี […]

8,115 total views, no views today

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ […]

9,425 total views, no views today

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ […]

8,937 total views, no views today

พระนครเกมส์ ครั้งที่ 14

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์ ครั้งที่ […]

9,835 total views, no views today

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ปวช.

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

10,490 total views, 2 views today

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนวัดราชบพิธ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ […]

9,996 total views, no views today