วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ […]

6,480 total views, 1 views today

เตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา” ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ […]

6,077 total views, no views today

กิจกรรมแนวปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น วันที่ […]

6,299 total views, 1 views today

ค่ายปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา […]

5,046 total views, 1 views today

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา […]

7,489 total views, no views today