ภาพบรรยากาศงานถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต

ภาพบรรยากาศงานถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีมีการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่บริเวณ ณ อาคารกิจการนักศึกษาชั้น 1 เวลา 7.30-8.30 น.

« 1 of 3 »

464 total views, 0 views today

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่เวลา เวลา 08.30-15.00 น. โดยมี ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานหน่วยเลือกตั้งที่ 4 (ศูนย์พระนครเหนือ) เป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยของหีบใส่บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความโปร่งใส่และยุติธรรมในการเลือกตั้ง ก่อนที่เวลา 15.00 น. ได้ทำการเปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนน ณ บริเวณโถงอาคารกิจการนักศึกษา คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ Continue Reading →

332 total views, 0 views today

คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ และดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับในการตรวจประเมิน จากนั้นได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่างๆ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Continue Reading →

398 total views, 0 views today

สาขาเครื่องกล รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน

คุณทวี พวงจำปา เป็นตัวแทนจากบริษัท อเมริกันทูล (ประเทศไทย) จำกัด นำอุปกรณ์เครื่องช่าง อาทิ ประแจหกเหลี่ยมตัวแอล แบบยาว มม.สีเงิน, กรรไกรตัดโลหะ ตัดตรง/โค้งซ้าย วงแคบ เป็นต้น มอบให้ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีอาจาร์ยศิริพล ทองอ่อน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำใช้ในการสอน และการเรียนฝึกหัด ของนักศึกษาในสาขาต่อไป วันที่ 29 กันยายน 2560

384 total views, 0 views today

วิศวฯ มทร.พระนคร จับมือบริษัท แกรนด์ดิจิตอลจำกัด

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จับมือบริษัท แกรนด์ดิจิตอลจำกัด แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสนับสนุนงานวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ดร.วิรัตน์ ดวงจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ดิจิตอลจำกัด ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซี่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนองค์ความรู้ และพัฒนาขีดความสามรถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต ในวันที่ 27 กันยายน 2560

364 total views, 0 views today

กิจกรรมบูรณาการการบริการชุมชนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมบูรณาการการบริการชุมชนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดนนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อ “กิจกรรมบูรณาการการบริการชุมชนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาความสามารถและศักยภาพทางด้านวิชาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ,อาจารย์มนชัย นรเศรษฐ์สิงห์ และอาจารย์คชพงษ์ สุมานนท์ ได้พานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกไฟฟ้ากำลัง และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ฯ มาศึกษาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพและชำรุด อาทิ เครื่องปรับอากาศ พัดลม เป็นต้น โครงการจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดนนทบุรี

 

342 total views, no views today

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการจัดงานเกษียณร่วมกันของทุกคณะ โดยงานเลี้ยงเริ่ม เวลา 07.30 – 12.00 น. คณาจารย์และบุคลากร ทยอยลงทะเบียน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้เกษียณ แล้วรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมกับชมวีดีทัศน์เกษียณอายุราชการ ต่อด้วยการแสดงจากใจของคณาจารย์และบุคลากร โดยบรรยากาศในงานสร้างความประทับใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 SC 8390 SC 8453 SC 8458 SC 8459 SC 8462 SC 8464 SC 8465
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/event_234/thumb/_SC_8473.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
 SC 8473 SC 8475 SC 8474 SC 8480 SC 8481 SC 8482 SC 8489 SC 8533 SC 8531 SC 8529
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/event_234/thumb/_SC_8484.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
 SC 8484 SC 8525 SC 8520 SC 8496 SC 8495 SC 8494 SC 8521 SC 8519 SC 8540 SC 8535
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/event_234/thumb/_SC_8536.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
 SC 8536 SC 8537 SC 8538
« 1 of 3 »

426 total views, 0 views today

ทำความดี ศิษย์เก่ามอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาประสบอัคคีภัย

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศิษย์เก่า ชกพ. MC TD MM มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของนายอานนท์ มะลิซ้อน นักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ เป็นจำนวนเงินร่วมแล้ว 114,000 บาท วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

282 total views, 0 views today

แข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue challenge) งาน “Digital Thailand Big Bang 2017”

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue challenge) ในงาน “Digital Thailand Big Bang 2017” ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

372 total views, 0 views today

NBK. Futsal For Fun 2017 ต้านยาเสพติด

การแข่งขันฟุตซอล  NBK. Futsal For Fun 2017   ปิดฉากการแข่งขันลงแล้ว  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 สำหรับการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล NBK. Futsal For Fun 2017 “กีฬาต้านยาเสพติด” การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ศูนย์พระนครเหนือ   Continue Reading →

508 total views, 0 views today