โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 “ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่” โดยมี ผศ.ดร. […]

825 total views, 4 views today

งานกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระดับ ปวช. ENG. Junior Fresh Game

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 1 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน ” ENG. […]

1,091 total views, 1 views today

งานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมในพิธีเปิด […]

1,092 total views, 3 views today

สัมมนา เชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืนสายพานคลับปลิง”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

     ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

601 total views, 1 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร “เปิดกองลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช. เป็นปีแรก”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กองลูกเสือวิสามัญระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้เปิดกองลูกเสือวิสามัญ […]

1,106 total views, 2 views today