พระนครเหนือสานสัมพันธ์ สังสรรค์ วันปีใหม่ 2559

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ได้จัดงาน […]

1,423 total views, no views today

กิจกรรม “โลกกว้างทางการศึกษา” เลาะรั้วมหาวิทยาลัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานสื่อสารองค์กรและงานแนะแนว คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูท […]

1,310 total views, 3 views today

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคการศึกษา 1/2558

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วิโรจน์ […]

3,941 total views, no views today