ข่าวสาร

กองบริหารงานบุคคล งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ประกาศสรรหารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2566

กองบริหารงานบุคคล งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 4/2566  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัด สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สถาบันภาษา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 25 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครได้ที่

Loading