ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

banner 1

กำหนดการกิจกรรมงาน “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” วันที่ 18 – 20 มกราคม 2559 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียด

Loading