ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) […]

Loading

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบสอง)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบสอง) […]

Loading

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ […]

Loading