คณะบริหารธุรกิจรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2563 […]

Loading

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]

Loading

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดงานกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]

Loading

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน […]

Loading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/2563 (นักวิชาการศึกษา […]

Loading

มทร.พระนคร ร่วมกับ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด (CHANGE2561) ต้อนรับเปิดเทอมด้วยกิจกรรม พี่อ้อย พี่ฉอด On Zoom

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด […]

Loading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/2563 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) […]

Loading