กิจกรรมโครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

งานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “วันแม่แห่งชาติ” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีถวายพระพร จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราช และเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา ณ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 11 สิงหาคม 2558

Continue Reading →

732 total views, no views today

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ค่ายบุรฉัตร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษามีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2558

Continue Reading →

160 total views, no views today

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ค่ายบุรฉัตร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษามีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2558

Continue Reading →

190 total views, no views today

การแข่งขันฟุตซอล Eng. Junior Freshy Game นัดชิงชนะเลิศ

การแข่งขันฟุตซอล Eng. Junior Freshy Game นัดชิงชนะเลิศ เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วด้วยความราบรื่นและน่าประทับใจสำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชั้น ปวช.1 Eng.Junior Freshy Game ครั้งที่ 1 ซึ่งผลการแข่งขันเป็นดังนี้

Continue Reading →

132 total views, no views today

บรรยากาศการแข่งขันฟุตซอล ENG.Junior Freshy Game

บรรยากาศการแข่งขันฟุตซอล ENG.Junior Freshy Game ประจำวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2558 ทีมแข่งขัน คู่ที่ 1 ได้แก่ ทีมแผนกช่างไฟฟ้า ห้อง 1 (เสื้อสีส้ม) กับ ทีมแผนกช่างไฟฟ้าห้อง 2 ( เสื้อสีชมพู ) และคู่ที่ 2 ได้แก่ ทีมแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (เสื้อสีเหลือง ) กับ ทีมแผนกช่างยนต์(เสื้อสีน้ำเงิน) ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

90 total views, no views today

บรรยากาศแข่งขันฟุตซอล ENG.Junior Freshy Game

บรรยากาศการแข่งขันฟุตซอล ENG.Junior Freshy Game ประจำวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ทีมที่แข่งขัน คู่ที่ 1 คือ ทีมแผนกช่างกลโรงงาน(เสื้อสีเขียว) กับ ทีมแผนกช่างไฟฟ้าห้อง 2 ( เสื้อสีชมพู ) และคู่ที่ 2 คือ ทีมแผนกช่างยนต์(เสื้อสีน้ำเงิน) และ ทีมแผนกช่างไฟฟ้า ห้อง 1 (เสื้อสีส้ม) ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

166 total views, no views today

โครงการแห่เทียนพรรษา

งานกิจกรรมสโมสร ชมรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมจัดกิจกรรมพิธีสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

Continue Reading →

164 total views, no views today

โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 “ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่” โดยมี ผศ.ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานภายในได้มีการแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่ด้วย

Continue Reading →

62 total views, no views today

งานกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระดับ ปวช. ENG. Junior Fresh Game

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 1 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน ” ENG. Junior Fresh Game ” สำหรับปีแรกนี้มีการแข่งขันฟุตซอลประเภทเดียวก่อน..ในปีต่อๆไปอาจจะเพิ่มเติมกีฬาอื่นๆเข้ามาอีก…นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีจำนวน 4 แผนก 5 ทีมได้แก่ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่างไฟฟ้าห้อง 1 แผนกช่างไฟฟ้าห้อง 2 และแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์..การแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ. โรงยิมชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์

Continue Reading →

136 total views, no views today

โครงการอบรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การทำเครื่องประดับเงินลวดลายโบราณ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 อาจารย์จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ จัดโครงการอบรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การทำเครื่องประดับเงินลวดลายโบราณ” การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษามีความเข้าใจเรื่องเทคนิคการทำเครื่องประดับเงินลวดลายโบราณ และนำความรู้ด้านเทคนิคงานช่าง ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ  ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

214 total views, no views today