การแข่งขันฟุตซอล ‎NBK. Futsal For Fun 2015-2016

ปิดฉากการแข่งขันลงแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (NBK. Futsal For Fun 2015-2016) การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ศูนย์พระนครเหนือทั้งสองคณะ ทุกระดับ-ทุกสาขาทุกชั้นปี เพื่อความสนุกสนาน สมัครสมานสามัคคี และได้ใช้เวลาช่วงหลังเลิกงาน และเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกาย การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Division 1 และDivision 2 นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันนัดพิเศษ ระหว่างทีมอารามบอย เอฟซี vs ทีมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ การแข่งขันรอบแรกเริ่มขึ้นวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

418 total views, 0 views today

Eco Innovation and Solution 2015

Eco Innovation and Solution 2015 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี2558 วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Continue Reading →

282 total views, 0 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบทุนจากสำนักงาน กสทช.

เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมด้วยผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองคณบดีฝ่ายวางแผน เข้ารับมอบทุนจากสำนักงาน กสทช. เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมี พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวเปิดงาน และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

Continue Reading →

200 total views, no views today

งานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558  โดยช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารปิ่นโต และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๙ รูป และผู้เกษียณ เดินทางไปปล่อยปลา ณ สวนหย่อมพระราม ๗ หลังจากนั้นผู้เกษียณร่วมกันบวงสรวงพระพิษณุกรรม กิจกรรมช่วงเย็นร่วมรับประทานอาหารพร้อมชมวิดีทัศน์ และการแสดงจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมรดน้ำ และมอบช่อดอกไม้ และมอบโล่เกียรติยศ และของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เกษียณอายุและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน คือ อาจารย์เจริญ สมชื่อ อาจารย์ทินกร จันทร์กระจ่าง ผศ.จารุนันท์ บุณยโสภณ อาจารย์จักรวัฒน์ เรืองแรงสกุล นางวิไลวรรณ คำปาน และนายสมศักดิ์ นาคเกษม ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

Continue Reading →

274 total views, no views today

โครงการศึกษาหลักการเบื้องต้นแห่งดุริยะศิลป์ไทย ครั้งที่ 6

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมโครงการศึกษาหลักการเบื้องต้นแห่งดุริยะศิลป์ไทย ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา วันที่ 19 กันยายน 2558

Continue Reading →

366 total views, 0 views today

กิจกรรม “ธรรมะในชีวิตประจำวัน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ธรรมะในชีวิตประจำวัน” ให้แก่นักศึกษา ปวช. เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว พัฒนาจิตใจ และเป็นการปลูกฝังธรรมะให้กับนักศึกษาเพื่อช่วยกล่อมเกลาจิตใจ เพื่อเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต โดยมีพระอาจารย์ สมพงษ์ รตนวังโส และพระอาจารย์วรวัฒน์ วรวัฑฒโน จากวัดสร้อยทอง มาบรรยาธรรม ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 4 กันยายยน 2558

Continue Reading →

536 total views, 0 views today

มอบเครื่องช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ พร้อมทีมงานจากโครงการการให้ความช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เดินทางไปมอบเครื่องช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน ให้แก่หน่วยงานกายอุปกรณ์ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีนายธวัชชัย จันทร์สอาด หัวหน้างานกายอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่งานกายอุปกรณ์เป็นผู้รับมอบ ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบนี้นับว่ามีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดด้านการเดินเป็นอย่างมาก สามารถตรวจวัดแรงกดทับจากการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินได้ดี ซึ่งทำให้ นักกายภาพบำบัดสามารถวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยได้ทันท่วงที ผู้ป่วยจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน

Continue Reading →

78 total views, no views today

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรอค์ภายในคณะฯ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยรุ่นพี่ได้จัดเกมส์และฐานกิจกรรมต่างๆ ไว้สำหรับน้องๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของท่านอาจารย์แต่ละสาขาวิชา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

Continue Reading →

234 total views, no views today

กิจกรรมไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 20 ส.ค. 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูภายในคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษาได้น้อมแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึษา ณ ห้องเฟืองเหนือ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

250 total views, no views today

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน โดยมี รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา เป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมิน ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ และนายณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี เป็นคณะผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2558

Continue Reading →

212 total views, 0 views today